Per 1 januari 2019 moeten alle kinderopvangorganisaties samenwerken met een Pedagogisch coach. Het is daarom mogelijk om mij als ZZP’er in te huren en om zo te voldoen aan de criteria. Ik ben een geregistreerd video interactie begeleider. Ik coach graag door middel van videobeelden. Samen met de medewerker analyseer ik de videobeelden. We zetten deze dan regelmatig stil en kijken samen naar de verbale en non-verbale communicatie. Op deze manier krijgen medewerkers inzicht in hun handelen. 

Video interactie heeft zich bewezen als een prachtig hulpmiddel om te coachen. Het is geweldig om te zien hoe kleine veranderingen, grote gevolgen kunnen hebben op het handelen van een pedagogisch medewerker. Zelf heb ik gewerkt op diverse groepen, hoewel het soms handig kan zijn om iets van de theoretische achtergrond te hebben, vind ik het vooral belangrijk om praktijkgericht te coachen. Mijn doel hiermee is dat iedereen die een gesprek heeft gehad met een duidelijk en gericht doel aan de slag kan.

Ben jij op zoek naar een pedagogisch coach voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met mij op en dan kijken we samen naar de mogelijkheden!